टिस्यु कल्चर

  • Tissue Culture Succulent Plant

    टिस्यु कल्चर रसीला बिरुवा

    हामीसँग विभिन्न प्रकारका टिस्यु कल्चर बिरुवाहरूको ठूलो संख्या छ, मूल्य र मात्रा कुराकानी योग्य छ, यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।